• باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ - ئاڤاهیان پێك تێت
  • باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ - ئاڤاهیان پێك تێت
  • باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ - ئاڤاهیان پێك تێت
  • باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ - ئاڤاهیان پێك تێت
  • باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ - ئاڤاهیان پێك تێت


بهه‌فكاری دگه‌ل كارگیریا نافخوییا زاخو دێ هه‌ می خزمه‌تگوزاری ئێنه‌ دابینكرن ،مینا ویستگێن كاره‌بێ ،ئاڤا پاقژ،تورا خزمه‌تگوزاریان،پروژه‌كی بڤی ره‌نگی و ڤی قه‌واره‌یی دێ ئه‌ف كومه‌لگه‌هه‌ ته‌مام بت ، ئه‌ڤه‌ژی ده‌لیڤه‌كی زێرینی بێ وێنه‌یه‌ ژبو ئاكنجیبونه‌كی رحه‌ت و ته‌نا و بوراندنا ژیانه‌كا هه‌فچه‌رخ و سه‌رده‌م دگه‌ل سقایه‌كی كومه‌لایه‌تی و دلڤه‌كه‌ر و ئاست بلند ده‌رباز بكن.

كومه‌لگه‌ها ئێكێ ژ 215 ئاڤاهیان پێك تێت ب 8 قاتان و 2 نمونێن جودا .

نمونێ ئێكێ : یه‌كێن ئاكنجیبونێ ژ 2 ژورێن نڤستنێ پێك تێت و هژماراوان 14 ئاڤاهینه‌.

نمونێ دووێ : یه‌كێن ئاكنجیبونێ ژ 3 ژورێن نڤستنێ پێك تێت و هژماراوان 201 ئاڤاهینه‌، زێده‌باری ئه‌و عه‌ردێ هاتی ته‌رخانكرن ژ بو بجهئینانا 80 فیلێت تایبه‌ت لسه‌ر روبه‌رێ زێده‌تر ل 1000 مه‌ترێن چوار گوشه‌ .

  • تاوه‌ر A
  • تاوه‌ر B
  • تاوه‌ر C
  • تاوه‌ر D
  • تاوه‌ر E
قاتێ ئێكێ نمونێ 1 - تاوه‌ر A


خانو كوالیت
المدخل 12 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن نڤستنێ 16 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن نڤستنێ 2 14 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن روینشتنێ / ژورا خارنێ 21 مه‌ترێن چوار گوشه
ناندين 14 مه‌ترێن چوار گوشه
ئاوه‌دست 3 مه‌ترێن چوار گوشه
دگه‌ل هوله‌كێ 9 مه‌ترێن چوار گوشه
كرماڤ 4 مه‌ترێن چوار گوشه
بالكونه‌كێ 13 مه‌ترێن چوار گوشه
دوبه‌ری خانوو 144 مه‌ترێن چوار گوشه
قاتێ ئێكێ - نمونێ 1
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 2 و 3
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 4
Click To See This Layout
قاتێ نمونێ - نمونێ 1 2 3 4
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 1 - تاوه‌ر B


خانو كوالیت
ژورێن نڤستنێ 17 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن نڤستنێ 2 14 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن روینشتنێ / ژورا خارنێ 22 مه‌ترێن چوار گوشه
ناندين 7 مه‌ترێن چوار گوشه
ئاوه‌دست 2 مه‌ترێن چوار گوشه
دگه‌ل هوله‌كێ 4 مه‌ترێن چوار گوشه
كرماڤ 5 مه‌ترێن چوار گوشه
بالكونه‌كێ 13 مه‌ترێن چوار گوشه
دوبه‌ری خانوو 120 مه‌ترێن چوار گوشه
قاتێ ئێكێ - نمونێ 1
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 2 و 3
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 4
Click To See This Layout
قاتێ نمونێ - نمونێ 1 2 3 4
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 1 & 2 - تاوه‌ر C


خانو كوالیت
ژورێن نڤستنێ 19 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن روینشتنێ 24 مه‌ترێن چوار گوشه
ناندين 13 مه‌ترێن چوار گوشه
ئاوه‌دست 4 مه‌ترێن چوار گوشه
كرماڤ 8 مه‌ترێن چوار گوشه
Flower Bed 10 مه‌ترێن چوار گوشه
دوبه‌ری خانوو 94 مه‌ترێن چوار گوشه
قاتێ ئێكێ - نمونێ 1 & 2
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 3 و 4
Click To See This Layout
قاتێ نمونێ - نمونێ 1 2 3 4
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 1 - تاوه‌ر D


خانو كوالیت
ژورێن نڤستنێ 18 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن روینشتنێ 20 مه‌ترێن چوار گوشه
ناندين 16 مه‌ترێن چوار گوشه
ئاوه‌دست 4 مه‌ترێن چوار گوشه
كرماڤ 7 مه‌ترێن چوار گوشه
المدخل 7 مه‌ترێن چوار گوشه
دگه‌ل هوله‌كێ 3 مه‌ترێن چوار گوشه
Flower Bed 4 مه‌ترێن چوار گوشه
دوبه‌ری خانوو 93 مه‌ترێن چوار گوشه
قاتێ ئێكێ - نمونێ 1
Click To See This Layout
قاتێ ئێكێ - نمونێ 2
Click To See This Layout
قاتێ نمونێ - نمونێ 1 2 3 4
Click To See This Layout
قاتێ نمونێ - نمونێ 1 2 3 4 - تاوه‌ر E


خانو كوالیت
ژورێن نڤستنێ 17 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن نڤستنێ 2 17 مه‌ترێن چوار گوشه
ژورێن روینشتنێ / استقبال 32 مه‌ترێن چوار گوشه
ناندين 12 مه‌ترێن چوار گوشه
ئاوه‌دست 3 مه‌ترێن چوار گوشه
كرماڤ 5 مه‌ترێن چوار گوشه
دگه‌ل هوله‌كێ 11 مه‌ترێن چوار گوشه
بالكونه‌كێ 11 مه‌ترێن چوار گوشه
دوبه‌ری خانوو 145 مه‌ترێن چوار گوشه
قاتێ نمونێ - نمونێ 1 2 3 4
Click To See This Layout