• باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ
  • باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ
  • باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ
  • باژێرێ خه‌ونا له‌ زاخۆ


كۆمه‌لگه‌ها بازرگانی ژ سێ ئاستان پێك دێت رووبه‌رێ ئاڤاهیێ د سنوورێ 25000 مه‌ترێن چارگۆشه‌ دایه ژماره‌یه‌كا زوور یا خارنگه‌ها و كافتریایێت بێ وێنه به‌خۆڤه‌ دگرت ، هه‌ره‌وه‌سا چه‌ندین جهێن بهێنڤه‌دان و كات سهربردنا زاروكا تێدا دێته جێ دبیت .